JavaRx_reactive_future_blog

Koska RxJava on nyt teoriassa täysin hallussa, on aika kokeilla sitä käytännössä. Graafinen käyttöliittymä tarjoaa hyvän leikkikentän käytännön tekemiseen. Tähän tarkoitukseen sopii hyvin JavaFX, jossa on muihin vaihtoehtoihin verrattuna parempi tuki asynkroniselle ohjelmoinnille. JavaFX on Javan uusin (ja jo kolmas AWT:n ja Swingin jälkeen) työpöytäkäyttöliittymäkirjasto. JavaFX:n ja RxJavan yhteenliittämiseen on myös olemassa valmis kirjasto, mielikuvituksellisesti nimetty RxJavaFX, mutta tässä esimerkissä käytetään vain RxJavaa ja JavaFX:ää, jotta pääsemme tekemään itse enemmän. Lue lisää

Marmorikuulat-marble-glass

Reaktiivisista laajennuksista on Javassa useampia kirjastototeutuksia. Reactive Streams sisältää rajapinnat, jotka on tarkoitettu erilaisten reaktiivisten kirjastojen yhteistoimintaan. ReactFX on reaktiivisten laajennusten toteutus JavaFX-käyttöliittymäkirjastolle. Ehkä merkittävin on kuitenkin Netflixiltä lähtöisin oleva RxJava, joka perustuu Microsoftin alkuperäiseen Rx.NET-kirjastoon. RxJava on myös se kirjasto, mihin tämä kirjoitus keskittyy. Tässä esitellään RxJavan ohjelmointirajapintaa ja sen peruskäyttöä. Esimerkkinä käytetään JavaBean-määrittelyn mukaisen luokan sovittamista Rx:ään. Lue lisää

Reaktiiviset laajennukset (Reactive Extensions, rx) ovat kirjastoperhe asynkroniseen ohjelmointiin. Siitä on kirjastototeutuksia käytännössä kaikille kielille ja alustoille, esimerkiksi JavaScript, Java, C#, C++ ja Swift. Rx:n voi toteuttaa mille tahansa kielelle, mutta sen helppo käyttö edellyttää kieleltä tukea lambdoille ja korkeamman kertaluvun funktioille. Tässä käsitellään ohjelmointikieliagnostisesti rx:n käsitteitä ja toimintaa.

Rx laajentaa tarkkailijasuunnittelumallin yksittäisistä toisistaan irrallisista tapahtumista tapahtumasekvenssiksi. Tämä sekvenssi voi olla loogisesti loputon, keskeytyä virheeseen tai päättyä. Lue lisää