Aiemmassa blogikirjoituksessani käsittelin responsiivisen käyttöliittymäsuunnittelun perusteita. Tällä kertaa tutustutaan tarkistuslistan avulla muutamiin mielenkiintoisiin responsiivisuuden haasteisiin.

Uuden web-projektin käynnistyessä ulkoasun suunnittelu tulee yleensä käsiteltäväksi hyvin alkuvaiheessa prosessia. Kaikissa tapauksissa projektin kokonaiskuva ei ole vielä erityisen hyvin selvillä, joten monesti joudutaan varautumaan erilaisiin tilanteisiin, jotka saattavat realisoitua tai jäädä toiveiksi. Ulkoasun kannalta eräs tärkeä alkuvaiheen valinta on se, lähdetäänkö eri laitteita varten tekemään eri versioita sivustosta vai käytetäänkö responsiivista suunnittelua, jonka myötä ulkoasu mukautuu laitteelle sopivaksi. Lue lisää

Responsiivisuus on termi, joka on viime vuosien aikana noussut erilaisten web-sivustojen ja -sovellusten toteutuksen avainsanaksi. Erityisesti webin voimakkaasti lisääntynyt käyttö mobiililaitteilla on korostanut sitä aiempaa enemmän. Käyttöliittymäsuunnittelun kannalta yleisenä määritelmänä responsiivisuudelle voidaan pitää sivuston mukautumista käytetylle päätelaitteelle. Käytännössä responsiivisuuteen liittyy kuitenkin useita eri näkökulmia ja lähtökohtia, joista responsiivisuutta voidaan lähestyä.

Responsiivisuuden pohjana on sivun rakenne, jonka tulee mukautua eri kokoisten laitteiden näytöille. Lue lisää