ReactiveUI on reaktiivisia laajennuksia (reactive extensions, Rx) käyttävä kirjasto .NET ympäristöjen UI-kehitykseen (Xamarin.iOS, Xamarin.Android, Xamarin.Mac, Xamarin Forms, WPF, Windows Forms, Windows Phone 8, Windows Store ja Universal Windows Platform). Kirjasto tarjoaa reaktiivisen mallin käyttöliittymien ja käyttöliittymämallien (ViewModel) ohjelmointiin. Lisäksi kirjastossa on aputyökaluja, jotta reaktiivinen lähestymistapa toimisi nykyisten UI-kirjastojen kanssa ja käsin kirjoitettava boilerplate-ohjelmakoodi vähenisi. Tässä tutustutaan ReactiveUI-kirjastoon C#- ja WPF-ympäristössä. Taustatiedoiksi riitävät kevyt WPF- ja RX-tuntemus. Lue lisää